Καρδαμύλη

Kardamili


reference sitesview googlemap

user comments
on Wed Sep 28 13:06:32 2016
Γνωστο και σαν "Καλαμιτσι".

https://www.thecrag.com/climbing/greece/area/987008484

add comment